В Ямбол търсят ландшафтен архитект

Свободна позиция за ландшафтен архитект по заместване обяви община Ямбол. Длъжността е от квотата на Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“. 

Изикване към кандидатите е да имат висше образование – степен магистър, в специалност ландшафтна архитектура. Стаж по специалността не се изисква, но е предимство. Подборът ще стане по документи и събеседване, а заявленията се подават до 28 януари 2022г. в Центъра за административно обслужване. 

  Подробности за изискванията към кандидатите и необходимите документи могат да се намерят на официалната страница на община Ямбол в раздел „Актуално“.