В Ямбол текат дейности по изграждане на градска пречиствателна станция

Строителни дейности по довършване изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води текат в Ямбол. Мерките се реализират по втора фаза на Интегрирания проект за воден цикъл на града – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа. При първата фаза на проекта бе изградена канализационната мрежа на кв. „Каргон“, подменени бяха водопроводи по цялото трасе, изградиха се каналните помпени станции. В допълнение бе изградена инфраструктура за довеждане на водите от целия град, включително и от индустриалната зона към бъдещото пречиствателно съоръжение. Целта е всички отпадъчни води от домакинствата и промишлените потребители да бъдат пречиствани преди вливането им в река Тунджа. Това ще подобри екологичната среда в града и региона и ще отговори на съвременните стандарти във ВиК-сектора.Строителните дейности бяха възобновени през май с избрания нов изпълнител на обекта. Те включват довършване на градската пречиствателна станция и довеждаща инфраструктура, както и реконструкция на Колектор ІХ със съпътстващ водопровод по трасето му.Освен по пречиствателната станция, намираща се южно от града, в момента се работи по един от участъците на Колектор ІХ – в района на Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов“ (от моста към парка до кръстовището на улиците „Н. Петрини“ и „Българка“). Тъй като трасето на колектора преминава през ключови места в града, реконструкцията му се извършва на етапи. Цялата му дължина преминава през  улиците „Арда“, „Стилияна Параскевова“, „Константин Иречек“, крайречна алея зад ПГЗ „Ив. Райнов“, ул. „Българка“, след което се включва към съществуващата довеждаща инфраструктура.

Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни дейности е 300 календарни дни, след което има период от близо година на пробна експлоатация на пречиствателната станция, преди тя да бъде въведена в експлоатация.