В Ямбол започна обновяването на втората част от централната улица „Г. Раковски“

С церемония по „първа копка“ днес бе даден официален старт на строително-ремонтните работи по обновяване на втората част от централната пешеходна улица в Ямбол – „Г. Раковски“. Дейностите обхващат участъка от пресечката с ул. „Преслав“ до тази с ул. „Ген. Владимир Заимов“. Мерките са в изпълнение на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целите на проекта и заложените в него дейности бяха представени на пресконференция от кмета на Ямбол Георги Славов и ресорния зам.-кмет по работата с европейски програми Красимира Петрова. С модернизирането на този участък от ул. „Г. Раковски“ ще завършат мерките по цялостно обновяване на основната пешеходна зона на града. Реализирането на дейностите ще има като ефект естетизирана и модерна градска среда, по-високо качество на живот на живущите в района и съвременен облик на ямболския център. Мерките включват: изцяло нова настилка; ново, енергоефективно улично осветление; обновяване на съществуващи и обособяване на нови кътове за отдих с пейки, зелени площи, нови дървесни и декоративни видове и др.; изграждане на нова детска площадка с комбинирани уреди за различни възрастови групи; осигуряване на достъпна градска среда за хора с увреждания.

Общата стройност на дейностите, заложени по този обект, е в размер на над 3,8 млн. лв., което е 100 процента финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Изпълнител на строителните работи е Консорциум „Строй Груп Ямбол“ ДЗЗД. Ремонтните дейности са планирани да приключат в рамките на девет месеца.