В ход са ремонтите по сградите на ОУ „Хр. Смирненски“ и бившето ОУ „Д. Дебелянов“ в Ямбол

Ремонтните дейности в сградите на досегашното ОУ „Д. Дебелянов“ и ОУ „Хр. Смирненски“ в Ямбол са вече в ход. На работна среща днес при кмета Георги Славов представителите на фирмите-изпълнители – „Инджов 19“ ЕООД и „Полисстрой“ ЕООД поеха изричен ангажимент работата им да приключи преди 15 септември, за да се гарантира нормален старт на новата учебна година. За целта ще се работи и през почивните дни и ще има непрекъснато взаимодействие с директорите на училищата за поетапно разчистване и пренасяне на оборудване в учебните зали.

Обновяването на двете сгради е във връзка с извършената оптимизацията на училищната мрежа, с която НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се мести на нов  административен адрес ул. „Хан Тервел“ № 2 (бивше ОУ „Д. Дебелянов“), а досегашното ОУ „Д. Дебелянов“ се слива с ОУ „Хр. Смирненски“, като училището запазва името и административния адрес на ОУ „Хр. Смирненски“ (ул. „Търговска“ № 79). Кметът Георги Славов отново подчерта, че общината ще съдейства максимално за безпроблемно протичане процеса на реорганизация.

В сградата, която вече ще ползва начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“,  се извършва ремонт и освежаване на помещенията и по трите етажа – на всички класни стаи и на санитарните помещения. Мерките включват премахване на старата боя, шпакловане и полагане на латекс по стените и таваните на ученическите стаи. В допълнение, на тези от третия етаж ще бъде премахната остарялата подова настилка и заменена с ламиниран паркет. Напълно ще бъдат обновени и преоборудвани санитарните помещения в цялото училище. Вече е извършен ремонт на топлопровода за физкултурния салон.

Ремонтните дейности в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ на този етап са съсредоточени на втория етаж. Извършва се смяна на остарялата дограма с нови PVC и алуминиеви профили – на прозорците и вратите на всички помещения, също така цялостен ремонт на санитарния възел. Освен монтирането на нова дограма, в класните стаи ще бъдат освежени стените и таваните, а дейностите по подовата настилка предвиждат циклене и лакиране на паркета.

Ремонти по сградите на двете училища имат за цел осигуряване на по-добри условия за провеждане на учебния процес и по-уютна среда за учащите.

 

Мерките по оптимизация на училищната мрежа в Ямбол за новата учебна 2018/2019 г. са в сила от 24 юли т. г. с обнародването в Държавен вестник на две заповеди на министъра на образованието. Едната касае преместването на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на нов административен адрес – на ул. „Хан Тервел“ № 2 (сградата на бившето ОУ „Д. Дебелянов“), поради „необходимостта от оптимизиране на училищния сграден фонд на територията на гр. Ямбол“. Втората заповед е относно преобразуването на ОУ „Д. Дебелянов“ и ОУ „Хр. Смирненски“ в Основно училище „Христо Смирненски“ с адрес ул. „Търговска“ № 79. Мярката е поради „трайна тенденция по намаляване броя на подлежащите на задължително обучение и формиране на паралелки под нормативно установения минимум“.

Заповедите на просветния министър излязоха след мотивирано предложение от кмета на община Ямбол, Решение от 29 март на Общинския съвет, както и на база становища на Регионалното управление на образованието в Ямбол и на експертната комисия, назначена от министъра на образованието и науката.