В ход е обновяване на хоризонталната пътна маркировка в Ямбол

Започна поетапно освежаване  на пътната маркировка на улиците в Ямбол. Предвидено е в края на месец август да приключат дейностите по  обновяване на над 6 500 кв.м. хоризонтална пътна маркировка в целия град, които се извършват от

служителите от звено „Пътна сигнализация“ при Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

      През есента ще бъде направено повторно освежаване  на маркировката. Ще се обновяват пешеходните пътеки по главните пътни артерии, натоварените места с висок трафик на превозни средства,  както и в районите около училищата и детските градини.