В с. Търнава за десети път ще бъде открита жътвената кампания в община „Тунджа“

За десети път в с. Търнава ще се проведе тържественото откриване на жътвената кампания в община „Тунджа“. Тази година събитието ще се проведе на 16 юни от 11,00 часа в началото на селоло. Организатори са община „Тунджа”, фирма „Пеликан Агро” ЕООД и кметство с. Търнава.

Във връзка с традиционното зажънване се обявява и превърналият се в традиция конкурс на тема „Жътва” в две категории:

–         В категория „Изобразително изкуство” до 10 юни в община „Тунджа” се приемат детски рисунки с техника по избор в три възрастови групи – от 4 до 6 г., от 7 до 13 г. и от 14 до 18 г.

–         В категория „Кулинарно творчество” до 15 юни отново в общината се приемат обредни хлябове от пенсионерски клубове и народни читалища.

В деня на зажънването в с. Търнава ще бъде подредена изложба с рисунките, ще бъдат представени обредните хлябове и жътварски трапези от тунджанските села.

И тази година организаторите от фирма „Пеликан Агро” ЕООД приканват участниците да се включат в зажънването в автентични народни носии.