В село Робово искат повече контейнери за смет

Община „Тунджа“ планира да извърши ремонт на кметската сграда в Робово, етап II.
С молба за увеличаване броя на контейнерите за смет, за сметка на по-висока такса битови отпадъци, посетиха жителите на селцето, кметът Георги Георгиев по време на изнесения приемен ден.
„Не ни градете детски площадки! Ние не заслужаваме, защото не пазим!“- тези думи изречени от жител на Робово, изумиха ръководните лица на Общината.
„Децата не знаят да пазят, родители и учители не ги възпитават !“- добавиха гражданите от Робово.