В Световния ден на гората деца от Котел записаха във видеоклип песента „Хубава си моя горо“


    В специално заснети видеоклипове деца от Котел изпълняват химна на българската гора „Хубава си моя горо“. С това ученици от две училища във възрожденския град – НУФИ “Филип Кутев” и СУ “Георги Стойков Раковски”, се включиха към инициативата на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и ИАГ за приобщаване към събитията, отбелязващи международния ден на горите.

    С тази инициатива се дава старт на поредица от събития, посветени на Седмицата на гората 4 -10 април. Сред тях е онлайн викторина „Уча и знам за българската гора“, която се провежда за втора поредна година и е насочена към деца от трети до шести клас. По време на лесовъдската седмица, на територията на всички стопанства в обхвата на ЮИДП, както и в цялата страна, ще се проведат редица залесявания, почистване на горски територии и занимания с деца.