В Община Ямбол се проведе работна среща с министъра на отбраната за връщането на още един парцел от Пехотинските казарми 

Работна среща на кмета на община Ямбол Валентин Ревански и областния управител на област Ямбол Георги Чалъков с министъра на отбраната Димитър Стоянов се проведе в сградата на Община Ямбол. На срещата беше обсъдена възможността на Община Ямбол да бъде върнат и последният парцел от Пехотинските казарми в града. 

Министърът сподели, че се е застъпил пред Министерския съвет за тази кауза.

Кметът и областният управител изказаха благодарност към министъра за съпричастността.

„Аз искам да Ви благодаря за подкрепата и за  Вашата бърза реакция“ каза Валентин Ревански.

В края на миналата година Валентин Ревански и Георги Чалъков подписаха договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти в бившите пехотински казарми като публична общинска собственост на среща в Областна администрация. 

Тези парцели са с площ над 320 декара и Община Ямбол има право да ги използва само за обществени нужди. 

В дългосрочен план предстои облагородяването на района, който не се поддържа от години. Паметниците, които се намират там, ще бъдат запазени.