В област Хасково се проведе петото поредно обучение в областта на убежището и миграцията в рамките на проект „На фокус“

В периода 17-19.04.2024, в хотелски комплекс „България“, село Минерални Бани, област Хасково, екипът на проекта проведе петия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции, неправителствени организации и международни организации от област Хасково.

Проектът „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., се финансира със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст.

Изнесеното обучение, включи 19 представители на институции – ОД МВР, ГД Гранична полиция, Община Хасково, Община Харманли, АСП, РДПБЗН, Спешен телефон 112, всички те-пряко работещи с мигранти- с временна закрила или търсещи международна закрила.

Новопридобитите знания и умения бяха високо оценени от участниците в обучението, като необходими, за идентифициране на нуждите и предприемане на мерки за задоволяване на специалните потребности на гражданите на трети държави, които търсят международна закрила/граждани на трети държави, получили временна закрила, със специален фокус върху уязвимите групи.

Тази седмица ще се проведе последното обучение от тази серия обучения- в област Стара Загора (24-26.04.2024). На официалната страница на проекта е качена информация с детайлна информация за възможността за включване в това обучение.