В МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол са определени 50 места за лекари специализанти през 2024 г.

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков са определени общо 50 места за специализанти в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол. Обучението е финансирано от държавата, като трябва да започне не по-късно от 31.03.2024 г. Разпределението на местата по клинични специалности и по висши учебни заведения в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол като база за обучение е следното:

 1. „Акушерство и гинекология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет, Варна)
 2. „Анестезиология и интензивно лечение“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)
 3. Вътрешни болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 4. „Гастроентерология“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)
 5. „Ендокринология и болести на обмяната“ – 2 (Медицински университет – Варна; Тракийски университет – Стара Загора)
 6. „Инфекциозни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 7. „Кардиология“ – 2 (Медицински университет – Варна; Тракийски университет – Стара Загора)
 8. „Клинична лаборатория“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 9. „Клинична микробиология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 10. „Неонатология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Пловдив)
 11. „Нервни болести“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)
 12. „Нефрология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Варна)
 13. „Образна диагностика“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 14. „Обща и клинична патология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 15. „Ортопедия и травматология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 16. „Очни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Варна)
 17. „Педиатрия“ – 4 (Тракийски университет – Стара Загора)
 18. „Пневмология и фтизиатрия“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 19. „Психиатрия“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 20. „Спешна медицина“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 21. „Трансфузионна хематология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 22. „Урология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Варна)
 23. „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 24. „Хирургия“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)

Места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“, разпределени по висши училища и по бази за обучение

 1. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)