В Калчево недоволни срещу пътен ремонт

Ремонтът на пътната отсечка, минаваща през село Калчево е вече факт. Разширението на пътното платно  ще  даде възможност за по-голяма натовареност на пътя и развиването на по-голяма скорост от автомобилите. Тревога будят обаче тротоарите, които се поставят така, че се превръщат в непреодолима преграда  за тези, които искат да имат достъп до домоветете с автомобил или друго превозно средство. А преминаването на инвалидна количка през високите тротоари е на практика невъзможно.

Не трябва ли на първо място да е грижата за  хората, се питат жителите на с. Калчево?