В Деня на розовата фланелка

Днес децата и учителите от НУ “Св. св. Кирил и Методий” -Ямбол отбелязаха Деня на розовата фланелка – световен ден против тормоза в училище. На гости им бяха Теньо Боев – председател на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ямбол,  обществени възпитатели. Всички заедно направиха две огромни сърца, туптящи от обич, уважение и толерантност един към друг, а учениците от 4 клас поднесоха емоционално послание към всички с песен за добротата.

Нека бъдем добри и толерантни един към друг!