В Болярово осигуряват безплатни дърва за общопрактикуващите лекари

Община Болярово и тази година ще осигури безвъзмездно дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози, на военноинвалидите и роднините на военнопострадалите. Трима са общопрактикуващите лекари на територията на общината, двама са стоматолозите. Кметът на общината Христо Христов предлага на общинския съвет да им бъдат предоставени по 8 кубика дърва от общинския горски фонд. Четирима са лицата, регистрирани като военноинвалиди в регистъра на Министерството на отбраната, толкова са и лицата със статут на военнопострадали. На тях ще им бъдат предоставени по 3 кубика дърва.
Предложението на кмета Христо Христов ще бъде обсъдено от Общинския съвет на насроченото на 29 юни заседание.
Тогава ще бъдат гласувани и предложенията за отпускане на еднократна социална помощ от общинския бюджет на лица със здравословни проблеми.