В Болярово забраниха ползването на питейна вода за напояване

Поради силното намаляване на дебита на водоизточниците във всички населени места в боляровски регион, кметът на общината Христо Христов издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други нужди от хигиенно-битовите в дома.
Водоползването е ограничено във всички населени места на общината, а контролът е възложен на кметовете и кметските наместници, както и на служителите на „ВиК“-район Болярово.