Вяра…за 20 стотинки или левче

Красимира Харутюнян 

    Колко струва вярата ни в Бог и с какво се измерва днес? Дали се оценява според стойността на свещите , които палим или от онова, което носим в душите си?
    Някога Христос изгони търговците от храм. Днес търгуват с вярата ни. Оценяват я от 20 стотинки до лев-два.
Ако си купя от скъпите вощеници по-вярваща ли ще съм от възрастната жена пред мен, която с трепереща ръка подава своите 20 стотинки и поема църковната свещ? Бог повече моята молитва ли ще чуе, защото свещта ми е по-скъпа?


Излиза, че днес мерим вярата си с … финикийски знаци. Купуват се скъпи свещи не от любов към Бог, а за престиж. Защото така се показва стандарт на живот. Със скъпите свещи се купува чиста съвест. Скъпите свещи опрощават грехове…
Такава е вярата ни днес. Измерва се в стотинките дадени за вощеници.
От олтара един митрополит призова: Не купувайте свещи от уличните търговци, купувайте ги от църквата, за да бъдат чути молитвите ви“. … Или „осребрени“?
Вяра… за 20 стотинки или левче…

p.s. Моят коментар, за случилото се в Ямбол днес.