Въвежда се в действие Националния план за защита при бедствия

Със Заповед от 12.01.2021г. Министерски съвет въвежда в действие Националния план за защита при бедствия, част втора „Защита при наводнения“ и в частта „Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване“ във връзка с усложнената метеорологична обстановка свързана с валежите от дъжд и сняг на територията на страната.

Създаден е и Национален щаб с ръководител министъра на вътрешните работи Христо Терзийски.

Според заповедта конкретни ангажименти се вменяват и на областните управители, в това число да са в непрекъсната връзка с Националния щаб и предоставят обобщена информация ежедневно за засегнати райони, хора, бедствени ситуации, разрушения по инфраструктура, предприети действия и действия, които трябва да се предприемат.

Към момента на територията на област Ямбол продължава да вали дъжд. Продължава да се наблюдава нивото на река Тунджа при Ямбол и Елхово, следи се и как се покачва и Мараш на територията на община Стралджа. Не са достигнати критични нива.