Въвеждат самотаксуване на водачите

От 20.11.2017г. се въвежда самотаксуване от водачите на всички моторни-превозни средства, паркирали  в „Синята Зона“ на следните улици и паркинги в централната част на град Ямбол:

  1. Обособена зона за паркиране, ул. „5-ти Януари“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ и паркинг, ограничен от ул. „Преслав“, ул. „5-ти Януари“ и ул. „Страхил войвода“ . Тази зона ще се обслужват от един паркинг автомат поставен в началото на кръстовището на ул. „5-ти Януари“ и ул. „Преслав“.

2.Обособена зона за паркиране, ул. „Стефан Караджа“ от ул. „5-ти Януари“ до ул.“Александър Стамболийски“ и ул. „Александър Стамболийски от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Хан Кубрат“. Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски и ул. „Стефан Караджа“.

3.Обособена зона за паркиране, ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Г.С.Раковски“ и ул. „Екзарх Йосиф“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Хан Кубрат“. Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен на кръстовището на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Екзарх Йосиф“.

4.Обособена зона за паркиране, ул. „Хан Кубрат“ от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Г.С.Раковски“. Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен на кръстовището на ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Екзарх Йосиф.

5.Обособена зона за паркиране, ул. „Калина Карадимова“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Хан Кубрат“ Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен в средата на зоната.

6.Обособена зона за паркиране, ул. „Васил Карагьозов“ от ул. „Георги Дражев“ до ул. „Джон Атанасов“, ул. „Джон Атанасов“ и ул. „Иван Вазов“ от ул. „Джон Атанасов“ до ул. „Цар Самуил“. Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен на кръстовището на ул. „Джон Атанасов“ и ул. „Иван Вазов“.

7.Обособена зона за паркиране, ул. „Иван Вазов“ от ул. Джон Атанасов“ до ул. „Цар Самуил“ и ул. „Цар Самуил“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Бяло море“. Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен на кръстовището на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цар Самуил“.

8.Обособена зона за паркиране, ул. „Цар Самуил“ от ул. Бяло море“ до ул. „Преслав“ и ул. „Одрин“ от ул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Цар Самуил“. Тази зона ще се обслужва от един паркинг автомат поставен на кръстовището на ул. „Одрин“ и ул. „Цар Самуил“.

 

Местата на всички паркинг автомати са обозначени с указателни знаци поставени в зоните за самотаксуване.

Водачите са длъжни при паркиране в тези зони да установят месторазположението на паркинг автоматите, да закупят необходимият им билет за времетраенето, за което ще паркират. Поставянето на билета става на вътрешната страна на предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън. Минималната стойност на билета е от един лев и разрешава престой от един час. Паркинг автоматът не връща ресто. При поставяне на повече монети от един лев, той пресмята съответното време на престой.

Билетът от паркинг автомата важи за цялата „Синя зона“ до изтичане на съответно разрешеното време.

Остава самотаксуването чрез SMS на кратък номер 1346 за всички мобилни оператори и самотаксуване чрез закупуване на специални талони за паркиране от служителите на „Синята зона“, търговската мрежа на град Ямбол и от офиса на ОП „Платени зони за паркиране“ – ул. „Александър Стамболийски“ № 29.