Въведени са  редица мерки за ограничаване на силната музика в жилищните райони в Ямбол

Нови правила за движението на велосипеди и електрически тротинетки в Ямбол бяха утвърдени днес от Общинския съвет с изменения на Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на общината. Въвежда се и забрана за силна музика в жилищните райони.

Велосипедистите трябва да се движат само по пътното платно, най-близо до дясната му граница. Придвижването с велосипед в пешеходни зони и по тротоари е позволено само при наличие на изградена велосипедна инфраструктура, или, ако гражданинът се придвижва като пешеходец, бутайки велосипеда си.

През последните 4 години, с цел подобряване на пътната безопасност, община Ямбол инвестира в изграждането на нови комбинирани велосипедни алеи в централна градска част, к-с „Златен рог“ и квартал „Аврена“. Наскоро приключи изграждането и на комбинирани велосипедни и пешеходни алеи от кръстовището до Регионална здравна инспекция до комплекс „Доктор Дончев“ и от училище „Христо Смирненски“ до кръстовището до РЗИ. Разширяването на велосипедната инфраструктура в града ще продължи.

В паркове, градини, на площади, детски площадки и пешеходни зони вече е въведена забрана за управлението на тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства, с изключение на колички за лица с увреждания. Ако се наложи преминаване през такива зони, водачите трябва да слязат от превозното средство и да го бутат като пешеходци.

Влиза в сила и забрана за паркиране в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, пешеходни пространства и зелени площи, спирки на обществения транспорт, пътеки за преминаване, както и пред рампи за хора с увреждания. Изключение ще бъдат места, определени от община Ямбол, в рамките на паркове, градини и пешеходни пространства.

Санкции ще бъдат налагани и на водачи на такива превозни средства, които в останалите зони на града развиват скорост по-висока от 25 км/час.

За всяко нарушение на забраната виновниците ще бъдат глобени с 50 лева. Имуществената санкция за фирмите, които предоставят под наем индивидуални електрически превозни средства и не отстранят допуснато нарушение, е 300 лв.

Заради увеличаването на броя на сигналите за провеждането на мероприятия на открито и силна музика по всяко време на денонощието, се въвеждат и нови мерки срещу подобни нарушения на обществения ред.

От 50 до 1000 лв. глоба е предвидена и в наредбата за физически лица, които нарушат забраните за силна музика и шум. За юридически лица санкцията е от 100 до 2000 лв. при първо нарушение. Служителите на СПООР, Общинска полиция или Областна дирекция на МВР ще изземват и задържат озвучителните уреди, апарати, тонколони и др. на отговорно пазене, докато собствениците им не заплатят санкцията.

В жилищни зони е забранено през цялото денонощие използването на музикални инструменти и озвучителни системи, с които се нарушава спокойствието на гражданите и обществения ред. Това не важи само за обществени прояви, за които общината е уведомена предварително и е издадено разрешение от кмета по надлежния ред.

Пълна забрана е въведена и за провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на тротоари, площади, улици, пространства между жилищни сгради, градини, паркове и други общински територии, както и в частни имоти, в случаите, когато нарушават обществения ред и спокойствието на гражданите.

В жилищните кооперации се забраняват всякакви дейности, които предизвикват шум, в следобедните часове от 14:00 ч. до 16:00 ч., както и през нощта от 22:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и от 23:00 ч. до 10:00 ч. в почивни дни.

Забранени в следобедните часове от 14:00 ч. до 16:00 ч., както и през нощта от 23:00 ч. до 08:00 ч.  са и ремонтни и други дейности от битов и стопански характер в жилищни зони, които предизвикват шум, вибрации, отделяне на прах, дим и други замърсявания.

По предложение на Областна дирекция на МВР се разширява и кръга на контролните органи, които имат право да извършват проверки и констатират нарушенията. Освен служители на Районно управление „Полиция“ – Ямбол, контролът по наредбата ще се извършва и от служители от отдел „Охранителна полиция“ и други органи на МВР-Ямбол в рамките на тяхната компетентност, служители в дирекция „Превенция и опазване на обществения ред”, звено „Общинска полиция” или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Община Ямбол.