Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2017 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 32 . Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 3 повече, или със 100.0%, а жилищата в тях се увеличават с 28, или 7 пъти.

 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. е 3 115 кв. м, или близо 9 пъти повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава над 11 пъти и достига 2 419 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 78.5 кв. м през третото тримесечие на 2016 г. на 97.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

 

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток