Въведени в екплоатация новопостроени жилищни сгради

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 31. Спрямо съответното тримесечие на предходната година сградите са с 2 по-малко, или с 14.3%, а жилищата в тях намаляват с 6.1%.  

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 2 371 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 18.5%.     

Жилищната площ също намалява – с 16.3% и достига 1 823 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.1 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 76.5 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток

8606, гр. Ямбол