Втори мандат за Стели Джамбазова като председател на БМЧК

    Над 60 делегати от клубовете на Български младежки Червен кръст от цялата страна участваха в Национално събрание на Българския младежки Червен кръст – най-висшият форум на младежката организация, провел се в периода 24 – 26 март 2023г. Гости на събранието бяха Зам.-генералния Директор на БЧК, д-р Славита Джамбазова, Директори на Секретариатите на Обл.Съвети на БЧК и представители на партньорски организации. Делегатите на Националното събранието получиха благословия от Великотърновския митрополит Григорий.

    От БМЧК – Ямбол участие взеха двама доброволеца – Стели Джамбазова и Радосвета Узунова, както и щатния специалист по младежка дейност – Гергана Георгиева.

    В рамките на два дни делегатите от всички 28 областни организации на БЧК приеха Отчета на БМЧК за мандат 2021-2023г., Насоки за дейността на БМЧК за новия мандат                    и План за дейността на БМЧК през 2023г.

    Важна част от дневния ред е изборът на ново Национално ръководство на БМЧК –  Председател на БМЧК, членове на изпълнителния съвет на БМЧК и съветник по съответствието на БМЧК.

Избраното ново Национално ръководство на БМЧК е в състав:

Председател на БМЧК – Стели Джамбазова, делегат от област Ямбол;

Членове на Изпълнителния съвет на БМЧК:

  • Лора Фучеджиева – делегат от област Бургас;
  • Таксиархула Бенети – делегат от област Пазарджик;
  • Тодор Пантилеев – делегат от област София;
  • Толга Мехмедов – делегат от област Русе;

Съветник по съответствието – Татяна Вълчева – делегат от област Шумен.

Изключително сме горди, че делегат от област Ямбол – Стели Джамбазова е избрана за Председател на БМЧК за втори мандат. Изборът на Стели за Председател на БМЧК е доказателство за водещата позиция на ямболската младежката организация в страната, което ни дава повод за гордост.  

По време на Националното събрание бяха обявени проекти на БМЧК, спечелили финансиране от Програма за развитие на иновации и добри практики по приоритетни дейности на БМЧК. Радостни сме, че БМЧК – Ямбол спечели проект „Направи добро, за да си красив“, свързан с превенция на насилието сред деца.  

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол