Втори конкурс за кавалджии „С музиката на Матьо Добрев“

С Т А Т У Т

 

НА ВТОРИ КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ

„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

В ПАМЕТ НА КАВАЛДЖИЯТА НА НАРОДА- МАТЬО ДОБРЕВ

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ

                  Вторият конкурс за кавалджии „С музиката на Матьо Добрев”се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината.

 

ЦЕЛ

 

 • отдаване на заслужена почит и признателност към кавалджията на народа от гр.Стралджа – Матьо Добрев;
 • популяризиране на музикалното наследство на виртуозния инструменталист, така че неговата музика да живее и  вдъхновява;
 • предоставяне възможност за изява на изпълнители на кавала от цялата страна и представяне на   най-добра интерпретация на музиката на Матьо Добрев, откриване и стимулиране на млади дарования.

 

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

 

 • Ден: 02.10.2021г.-събота;
 • Час:00 часа – Откриване и прослушване на участниците;
 • Място на провеждане: гр. Стралджа, салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. Стралджа;

          Място на закриване и гала концерт на лауреатите, носители на награди  от конкурса: 18.00ч., салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. Стралджа.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

В конкурса „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“ могат да участват индивидуални изпълнители, които изпълняват мелодии на кавал- авторска творба на Матьо Добрев и мелодия по избор, разпределени в следните възрастови групи:

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

          Първа възрастова група – от 7 до 14 години;

          Втора възрастова група – от 14 до 18 години;

          Трета възрастова група – над 18 години.

 

 

 

 

   Всички участници в рамките на 8 минути трябва да изпълнят две мелодии :

 

 • Авторска творба на Матьо Добрев;
 • Мелодия по избор.

 

Всеки участник изпраща заявка за участие по приложения образец. Срокът за подаването им е 30.09.2021г.

Редът за явяване на участниците в Конкурса се определя по възрастови групи, въз основа на заявките, изпратени на посочения адрес.

 

ЗАЯВКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

 

гр. Стралджа, ПК 8680

ул.  „Хемус” №12

Отдел „Хуманитарни дейности”

 

или на ел. поща:

 

obshtina@straldzha.bg

straldjainf@yahoo.com

 

За  конкурс за изпълнение на кавал „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

 • Всички участници в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за разкрита при дадена банка сметка,  предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път.
 • Всички разходи, са за сметка на участниците или на институциите, които представят;
 • Участниците не заплащат такса участие;
 • Всички участници трябва да се явят навреме, преди започването на конкурса и да се регистрират;
 • Носителят на специалната награда от името на Кмета на община Стралджа господин Атанас Киров не може да участва в следващите конкурси.

 

ЖУРИ  И  КЛАСИРАНЕ

 

Жури в състав:

Председател:

Проф.-академик Милчо Василев

Членове:

Недялко Недялков

            Георги Пенев

            Кръстьо Димов

            Добри Матев

 

        Журито прослушва и оценява изпълнителите. Те ще бъдат класирани по възрастови групи. Решението на журито е окончателно.