Втори конкурс за есе по повод 3 март

По случай 3-ти март- Национален празник на Република България, за втора поредна година ИК за местен референдум област Ямбол организира конкурс за есе! Отново благодарим за всички близо 60 ученика, които вече взеха участие в конкурса през 2017 година. Горди сме да споделим, че есе на ученика Димитър Драганов от Стралджа, спечелило първо място в конкурcа на ИК миналата година, оглави класирането и в национално състезание на МОН.

И през 2018 година инициативата на ИК е за ученици от V до XII клас, като в него могат да вземат участие ученици от област Ямбол. 

 

I. Участниците са разпределени в две категории:

Първа категория – ученици от V до VII клас. Темата при тази възрастова група е „3- март-признателност към героите или поклон пред величието на подвига“.

Втора категория – ученици от VIII до XII клас. Темата за учениците при тази възрастова група е „Истината за свободата„.

    

II. Награден фонд – 2200 лева

 

За ученици в 5-7 клас:

I място –  500 лв.

II място –  300 лв.

III място –  200 лв.

IV място – 100 лв.

 

 За ученици в 8-12 клас:

I място –  500 лв.

II място – 300 лв.

III място – 200 лв.

IV място – 100 лв.

 

Всички участници ще получат грамота и книга подарък от Ик за местен референдум област Ямбол.

  

III. Изисквания

Максимален обем: До 2 печатни страници  за ученици в 5-7 клас и до 3 печатни страници за ученици в 8-12 клас;

Форматиране:  Wоrd

Papersize – A4;

Margins – top – 3 cm, bottom – 3 cm, left – 3 cm, right – 3 cm;

Номерация на страниците – долу, центрирано, от 1 до n.;

Заглавие – Times New Roman, 14 pt, Bold, центрирано, главни букви;

Основен текст – Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване;

Междуредие – 1,5 pt;

Нов абзац – с отстъп 1 см (Format – Paragraph – Special (Firstline – 1 cm);

 

 

Подзаглавието трябва да съдържа:

Три имена, училище, клас и телефон за връзка.

 

IV. Критерии:

Ясно и точно формулирана теза, която съответсва на зададената тема;

Личностна позиция;

Солидна аргументация;

Владеене и прилагане на езиковите норми;

Подходящи цитати и позовавания.

 

V. Срок и форма на предаване и начин и оценяване на творбите:

Срокът за изпращане на творбите  е от 5.02.2018 г. до 03.03.2018 г. вкл.

 Есетата се изпращат на имейл адрес: yambol_referendum@abv.bg

 

В темата на имейла да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново имената на участниците, телефон, снимка на участника и имейл за връзка.

 

 VI. Оценяването ще се осъществи от комисия: 

Доцент Николай Ников, доктор на науките, преподавател в департамент по езиково обучение в СУ“ Климент Охридски“- София

Станка Вълева- преподавател по български език и литература в ПГ „Васил Левски“- Ямбол

Анелия Георгиева-   преподавател по български език и литература в ОУ“Димчо Дебелянов“ Ямбол

 Росица Бакалова – преподавател по български език и литература в ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ Ямбол

  

VII.  Обяваване на победителите и награждаване

Победителите ще бъдат обявени на 15.03.2018 г.

Крайният срок за изпращане на творбите на имейл е до 03.03.2018 г. вкл.

Награждаването ще бъде на 24 март /събота/ в читалище „Пробуда“ ( бившо „Янко Кирчев“) в квартал „Каргон“.

 

Важно!

Не се допуска използването на текстове с чуждо съдържание.

 Организаторите  запазват правото си да променят правилата на оценяване при необходимост. 

 

Граждански инициативен комитет благодари на всички местни медии, които ще  подкрепят  този конкурс!