Втора кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

От днес, 25 май, започва втората кампания за набиране на преброители и контрольори. Тя продължава до 10 юни 2021 година.

Припомняме, че поради епидемичната обстановка в страната  преброяването беше отложено за периода 7 септември – 3 октомври 2021 г. с Решение №  от 21.01.2021 г. на Министерския съвет. В тази връзка и предвид дългия период от време е необходимо да бъде направена кампания за потвърждаване на участието на лицата в преброяването, които са подали заявления, както и набиране на нови.

Кампанията ще се проведе по утвърдения вече начин – с подаване на заявление и всички необходими документи в Община Ямбол, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 census 2021.bg и от интернет страницата на общината:

 

https://yambol.bg/преброяване2021 .

 

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото и тогава ще се сключат и договорите с тях.