ВСС с обществени обсъждания в Ямбол и Хасково

В изпълнение на прието решение по протокол № 19/11.05.2022г.,т.17.2 на съдийска колегия на Висшия съдебен съвет   за откриване на  процедура по оптимизиране структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол  и Окръжен съд – Хасково, Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ (КСКНСС) организира провеждане на обществени обсъждания, на които всички заинтересовани страни имат възможност да изразят своите становища.

Посочените обсъждания ще се проведат на следните дати: 

– За съдебния район на Окръжен съд – Ямбол е насрочено за 15.06.2022 г. /сряда/ от 13:30 ч. в гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, зала 325 на Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет. 

– За съдебния район на Окръжен съд – Хасково е насрочено за 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 ч. гр. Хасково, зала „Хасково“ на площад „Общински“ 1.

 В срещите  ще  вземат  участие г-жа Даниела Марчева,  председател на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и член на ВСС,      г-жа Атанаска Дишева – зам. председател на КСКНСС и  членове на съдийската колегия  на ВСС. Покани за участие са отправени до народните представители от 31 МИР – Ямбол и 29 МИР – Хасково, Министерство на правосъдието, областните управители на област Ямбол и на област Хасково, кметовете на общините Елхово и Тополовград, административни ръководители на органи на съдебната власт, нотариуси, адвокати, неправителствени организации, представители на бизнеса в региона и други.