Военно окръжие – Ямбол приема документи за ранно записване на курсанти за учебната 2022/2023 година

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, информира випускниците на средните училища в област Ямбол, че започна прием на документи за ранно записване на курсанти за учебната 2022/2023 година за обучение по специализации от специалност „Организация и управление на военните формировния на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, професия „Офицер за тактическо ниво на управление“.

 

    Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Ямбол за участие в ранен прием, за:

– Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” гр. Варна до 24.01.2022г.

– Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново, от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

– Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” гр. Долна Митрополия от 17.01.2022г. до 21.04.2022г.

 

     Условия за кандидатстване по военните специализации, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

да имат средно образование (тези които ще завършат средното си образование през учебната 2021/2022 г., представят удостоверение или служебна бележка с оценките от 11 клас издадено от училището в което се обучават);

да са годни за военна служба;

да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;

да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;

към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;

да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените. А тези за специализация „Летец-пилот” да бъдат с височина от 157 см. до 185 см., и тегло не повече от 80 кг.

 

     Кандидатите за всички военни специализации полагат:

– общообразователен тест;

– писмен тест по английски;

– изпит за физическа годност;

– психологична оценка (пригодност);

– медицинско освидетелстване на годността.

 

    Гарантирана реализация и ясното кариерно развитие са сред основните предимства на завършилите висшите военни училища.

 

   За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11, тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.