Военно окръжие – Ямбол набира курсанти

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, информира випускниците на средните училища в област Ямбол, че започна прием на документи за ранно записване на курсанти за учебната 2021/2022 година за обучение по специалността „Организация и управление на военните формировния на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, професия „Офицер за тактическо ниво на управление“.

Кандидатите могат да подават документи за Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна.

Със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени местата за прием на граждански лица по военни специализации.

Условия за кандидатстване по военните специализации трябва да отговарят на следните условия:

– да имат средно образование (тези, които ще завършат средното си образование през учебната 2020/2021 г., представят удостоверение или служебна бележка с оценките от 11 клас, издадено от училището, в което се обучават);

– да са годни за военна служба;

– да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“; 

– да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;

– към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;

– да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените. Кандидатите за специализация „Летец-пилот” да бъдат с височина от 157 см до 185 см и тегло не повече от 80 кг.

Кандидатите за всички военни специализации полагат:

– общообразователен тест;

– писмен тест по английски;

– изпит за физическа годност;

– психологична оценка (пригодност);

– медицинско освидетелстване на годността.

Гарантирана реализация и ясното кариерно развитие са сред основните предимства на завършилите висшите военни училища.

За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.