Военно окръжие – Ямбол набира войници за Сухопътни войски

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол информира, че до 23 април 2021 г., съгласно заповед на министъра на отбраната № ОХ-188 / 10. 03. 2021 г., се приемат документи за обявените 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, от които 15 (петнадесет) за гарнизон Ямбол:

            – във военно формирование 52590 – Ямбол – 1 вакантна длъжност за помощник-гранатометчик; 1 вакантна длъжност за радиотелеграфист; 1 вакантна длъжност за преден наблюдател-разузнавач; 1 вакантна длъжност за младши мерач на тежка гранатохвъргачка и 2 вакантни длъжности за номер от разчет на самоходна минохвъргачка.

            – във военно формирование 54100 – Ямбол 3 вакантни длъжности за младши механик-водач на самоходна гаубица и 6 вакантни длъжности за подавач в разчет на самоходна гаубица.

Изисквания към кандидатите:

  • да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;
  • към датата на приемане на военна служба да не са навършили 40 години;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  • лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението и не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370 / 02. 05. 2018 г.;
  • да са психологично пригодни.

Конкурсът ще се проведе за времето от 21. 07. 2021 г. до 28. 07. 2021 г.

За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11, тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.