Военно окръжие приема документи за войници в Авиобаза Безмер

До 1 март 2019г. във Военно окръжие II степен – Ямбол ще се приемат документи за кандидатстване  за военна служба във Военновъздушните сили – военно формирование 26030 – Безмер.

   За свободните позиции могат да кандидатстват лица  до 28 години, а за лица, изпълнявали военна служба /кадрова/ – не по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба. Изисквания към кандидатите:

  • Да имат средно или по-висока степен образование по специалността, за която кандидатстват;
  • Да са годни за военна служба;
  • Да не се осъждани;
  • Сруще тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  •  Да нямат друго гражданство;
  • Да не са освобождаване от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уварнение”;
  • Да не се минали повече от 10г. от датата на освобождаването им от военна /кадрова/ служба към датата на подаване на заявлението;
  • Да покриват нормативите за физическа годност;
  • Да са психологични пригодни.

   За справки и повече информация:

Военно окръжие II степен – Ямбол

Ул.Търговска 11

Тел.: 046/662142, 046/661699