„Водим бъдещето за ръка“

По вълнуващ и неповторим начин, днес в Народно читалище „Прогрес 1936“ село Дражево се проведе първото събитие, с което започнаха и тържествените прояви по повод празникът на Община „Тунджа“.

Най-малките жители на общината, техните родители и учители взеха участие в интерактивната инициатива в рамките на Дейност 7  „Водим бъдещето за ръка“ по Проект „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проект “Заедно с родителите”  е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на всички родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община “Тунджа”. Той има за цел да повиши родителския интерес и мотивация към образованието на децата им, да осъществи обхващането и задържането на децата в детските градини, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование.

Проектът е насочен и към стимулиране на личностното развитие на децата и учениците чрез създаване на условия за разкриване и развитие на творческите заложби и изява на уменията и таланта им, като в рамките на Дейност 7 се проведоха 5 интерактивни събития в Детските градини Победа, Безмер, Веселиново, Роза, Тенево с участието на педагози, родители, деца, екип по проекта. Много забавления, игри, песни и танци представиха малчуганите с подкрепата на своите учители и дейното участие на родителите.

Социализацията, възпитанието и образованието на децата залегна като основа за изграждането и развитието на иновативни образователни практики, чрез които всички заинтересовани страни участват споделяйки емоции,  вдъхновение и отговорност.

 Този образователен проект дава възможност на  самите родители да бъдат инициатори на тези прояви,  да участват в планирането им и да споделят идеи, които Община „Тунджа“ припознава като свои и развива чрез различни инициативи, които да укрепнат във времето.