Великденска пъстрота, творчество и красота

Бинка Величкова

         Тук винаги е красиво, чисто, уютно, интересно и весело! Затова ме радва всяка покана за гостуване в ДГ „Здравец”- град Болярово.

         На 12 април 2017 г. в разкошните занимални, потънали в стайни цветя и зеленина, децата и от двете групи бяха подготвили интересни художествено-музикални програми – под ръководството на госпожа Калина Гюрова в клуб „Фолклор и традиции – пея и танцувам” и в клуб „Детски театър”, с ръководител Стоянка Гочева. И двата клуба функционират за реализиране на дейностите по проекта „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“ (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

         Откривайки тържеството, госпожа Гюрова припомни интересни великденски традиции, спазвани някога и сега. Последваха весели детски песнички: за великденското яйчице, „Кошничката ми е пълна”, „Великденска свещица”. След това К. Гюрова внесе нова, пространна информация за обичаите около Рождество Христово, интересна както за малките, така и за присъстващите техни родители и близки.

         А малките актьори от клуб „Детски театър” внесоха оживление и бодро настроение с пиеската „Нащърбеният месец”. Работливата и грижовна стопанка (Ани П. Колева) старателно бе боядисала и пъстро нашарила яйцата за Великден. Но любопитният и палав Месечко (Митко С. Петков), надничайки през прозореца, реши да си открадне поне едно яйчице. Когато слезе долу обаче, мъркащата край огнището Писана (Сияна Д. Славова) веднага се досети за намеренията му и побърза да каже на Шаро (Теодор Т. Иванов). Като бдителен пазач на дома той подгони Месечко и го прогони, отхапвайки дори част от него. Оттогава Месецът е нащърбен…

         С голяма бонбониера в ръка госпожа Гюрова мина край всички деца, за да ги почерпи за отличното представяне, да ги поздрави и им благодари.

         Боядисването и украсяването на великденските яйца беше финалът на това интересно предвеликденско мероприятие. С помощта на своите майки и на учителките дечицата и от двете групи („Буратино” и „Мики Маус”) те пъстро нашариха яйцата, които засияха игриво със слънчеви багри.