Вдъхновяващата сила на Доброто

Рекордната сума от 43 500 лева се събра на Деветия благотворителен бал, организиран от община „Тунджа”за финансово подпомагане на ученици и студенти в неравностойно социално положение и с високи постижения в образованието, изкуствата и спорта

            „Вдъхновяващата сила на доброто” – под това мото се проведе Деветия общински коледен благотворителен бал на община „Тунджа”.

… „Благодаря ви, дарители! Благодаря ви за вашите прекрасни сърца!“, с вълнение каза Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, когато обяви резултатът от проведения Девети коледен благотворителен бал. Събраната сума от покани, дарения, продадени експонати на търга и сувенири от базара е 43 500 лева!

Още преди началото на търга и базара, балът стартира със сумата от 18 300 лева. От тях 12 500 лв. са от закупени покани. От фирмени и лични дарения 5 800 лв. По утвърдила се вече традиция почетния гражданин на община „Тунджа” – Желязко Узунов, дари 1 500 лв.

Сред първите дарители бяха фирмите „Странджата БГ” ЕООД, проф. д-р Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО „Тракия“, както и архитект Валентин Вълчев.

В хода на търга лично дарение от 1 500 лв. за пореден път беше направено от народния представител Атанас Мерджанов, чиято воля като дарител е сумата да бъде предоставена като еднократна стипендия на най-успешния ученик от община „Тунджа” за 2017 г.

2 500 лв. дари фирма „ПФС Мостинженеринг“ АД, с 2 000 лв. в благотворителната инициатива се включи „Технострой инженеринг 99“ ООД, а по 1 000 лв. внесоха във Фонда за общински стипендии и еднократно финансово стимулиране на даровити ученици и студенти Съюза на зърнопроизводителите от област Ямбол, фирма „Инком ПВ” ООД, фирма „БИОСИМ“ ЕООД и фирма „Полисстрой“ ЕООД.

С лични дарения се включиха народният представител Кирчо Карагьозов, кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, секретарят на общината Андон Кръстев и Екатерина Личева.

Дарение предоставиха и фирмите ЕТ „Орион – Ради Радев”, ЕТ „Дунав трансстрой”, „Контрол инженеринг“ АД и „Ванина Строй“ ООД.

На благотворителния търг, проведен в четири части, бяха представени 20 експоната.

При обща начална тръжна цена на експонатите  4 390 лв., те бяха откупени за рекордната сумата от 12 650 лв.

Постъпленията от базара, на който се предлагаха уникални коледни сувенири, изработени от деца, ученици, представители на социални заведения, клубове на пенсионера и читалища, възлязоха на 1 100 лв.

Празнично настроение по време на отделните части на търга създаваха коледарчетата при народно читалище „Йордан Андонов” – с. Веселиново, клуб по спортни танци „Тандем“ и певицата Величка Русева.

Сред официалните гости на благотворителният бал бяха народните представители Атанас Мерджанов и Кирчо Карагьозов и председателят на общински съвет „Тунджа” Георги Петров Георгиев.

На него присъстваха и Петя от с. Симеоново, Мишо и братята Чиликови от с. Роза, Николай от с. Победа и Теодора от с. Безмер – една малка част от младежите, получили през годините, нужната финансова подкрепа от изминалите благотворителни кампании.

Всички младежи и техните затрогващи истории, бяха разказани на бала, а те имаха възможността да изразят своята благодарност за щедростта, за човечността и за добротата на хората от община „Тунджа“.

Благотворителният бал за набиране на средства за ученици и студенти от община „Тунджа” с високи постижения в образованието, изкуството и спорта е дълбоко социален и хуманен процес.

В обръщението си към участниците в бала, кметът Георги Георгиев подчерта:

… „В подготовката и реализацията и на настоящата благотворителна вечер участваха и дариха време, творческа енергия, доброволен труд много деца и ученици от общинските детски градини и училища, учители, хора на изкуството, младежи и хора на възраст, кметства, читалища, пенсионерски клубове, потребители и екипи на социални услуги, граждани…

Заедно с тях, заедно с много други щедрите  хора  в периода  2008 г. – 2015 г. ,  със събраните 206 388  лв. сторихме добро.

Добро – за образованието, като подкрепихме мотивираните и успешни деца, студенти и ученици на община „Тунджа“ с:

  • 8 годишни стипендии в размер на 1200 лв.;
  • 39 стипендии в размер на 300 лв.;

– 1507 деца получиха еднократно финансово стимулиране от 50 до 200 лв., общо в размер на 141 698 лв. 

Добро за талантливите, като подкрепихме 9 деца и ученици с изявени дарби с общо 7000 лв.

Добро за здравето и живота на млади хора, като подкрепихме лечението на 12 деца и младежи  с общо 28 890 лв.

Благотворителността не търси отплата и благодарност. Тя не настоява за себе си, а отстоява себе си. Но благотворителността е пример, който може да насърчи и други за участие и съпричастност, затова в хронологията на равносметката, позволете ми да добавя и стипендиите по волята на дарителя – народният представител Атанас Мерджанов. Господин Мерджанов подкрепи със 7500 лв. 8 студенти от община „Тунджа“. Част от тях вече завършиха своето образование и се доказват на професионалното поприще. Само хора с големи и добри сърца са способни на такива постъпки.

Благодарение на съпричастността на хората, които благотвориха, на мнозина и от тук присъстващите, през тези осем години, имах възможността и честта, да споделя радостта и щастието на младите хора, които повярваха, че могат да осъществят мечтите си.

И за стореното добро от всички чух „Благодаря!“ не само с думи, а и през очите на стотици деца, ученици и студенти, които насърчихме и окуражихме да продължат напред.“