Ваня Велева с “Редактиран акварел или 55 лирични ескиза”