„Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ – Дейност по Национална програма „Работа на полицията в училищата“

На 30.05.2024 г. в двора на Общински детски комплекс, град Ямбол се проведе заключително мероприятие – дейност по Национална програма „Работа на полицията в училище“ под надслов „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“
Община „Тунджа“ бе представена от един отбор с 6 участника от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“ осигури подаръци за участниците – раници с надпис „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ и лакомства.