Вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол Ви информира, че до 03 ноември 2020 г., съгласно МЗ №ОХ-789/30.09.2020 г., се приемат документи за обявените 160 (сто и шестдесет) вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ във военни формирования от състава на Сухопътни войски, от които 14 (четиринадесет) за гарнизон Ямбол:

            – за военно формирование 52590 – Ямбол: 6 вакантни длъжности – за автоматчик, младши механик-водач на МТЛБ и младши разузнавач;

            – за военно формирование 54100 – Ямбол: 6 вакантни длъжности – за линеен надзорник и пълнач в разчет на самоходна гаубица;

            – за военно формирование 22130 – Ямбол: 2 вакантни длъжности – за младши радиотелеграфист в екипаж на КЩМ и линеен надзорник в линейно-кабелно отделение.

Изисквания към кандидатите:

  • да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;
  • към датата на приемане на военна служба да не са навършили 40 години;
  • да са годни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  • лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението и не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.;
  • да са психологично пригодни.

Конкурсът ще се проведе за времето от 17.02.2021 г. до 24.02.2021 г.

 

За справки и повече информация :

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол,

гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11

и тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99