Важно съобщение за пациентите на д-р Илия Бараков

О Б Я В А

 

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

  ГР. ЯМБОЛ

 
УВЕДОМЯВА

 

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ИЛИЯ БАРАКОВ“,  представляван от д-р Илия Димитров Бараков, с месторазположение на лечебното заведение гр. Ямбол, ул. „Ивайло” № 1, се прекратява, считано от 26.10.2023 г.

Всички обслужвани от д-р Илия Бараков здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар по реда на чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.            

 

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” №1,

тел. 046 68 50 68