Важно! РЗОК- Ямбол уведомява

Медицински дейности на здравноосигурени лица с потвърден КОВИД-19, съответно поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационно система за борба с КОВИД-19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, се предоставят от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЗЛАТЕН РОГ“ ЕООД, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Българка“ No 2, считано от 20.09.2021 г.

Лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва, както здравноосигурени лица (ЗОЛ), насочени с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3), така и самонасочили се ЗОЛ.

На едно здравноосигурено лице могат да бъдат извършени до два прегледа в рамките на 10 календарни дни от датата на доказване на заболяването.

Прегледът включва измерване на кислородна сатурация и ЕКГ.

При необходимост и по преценка на лекуващия лекар, при преглед на пациента се назначават с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) следните изследвания: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген; рентгенография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка.

Лекуващият лекар може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента, при условие че същите са посочени в позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ.

МЦ „Златен рог“ ЕООД оказва медицинска помощ и на здравно неосигурени лица, както и на пациенти със съмнение за Ковид -19.

 

 

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” №1,

тел. 046 68 50 68