Важно за собствениците на пчели

От днес, 20 май, до 7 юни  в землището на община Ямбол ще се извърши наземно третиране с хербицид срещу плевели, информират от общинска администрация. Растителнозащитните мероприятия ще се извършват за времето от 8,00 -16,45ч.  Районът, който ще бъде обработен обхваща прилежащите терени към жп линията на междугарията на Безмер – Ямбол път 1, Ямбол-Безмер път 2 и Ямбол-Завой. Третирането ще се извършва с хербидиц НАСА 360 СЛ. 

Със заповед на кмета и на основание чл.10 от Наредба 13 собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства.