Важно за пациентите от селата Бояджик и Златари

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –  ГР. ЯМБОЛ
УВЕДОМЯВА

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „Д-Р ЕЛЕНА ПАСЕВА – АИППМП” ЕООД, представлявана от д-р Елена Георгиева Пасева, месторазположение на лечебното заведение (адреси на помещенията, в които е извършвана лечебната дейност с. Бояджик; с. Златари, общ. Тунджа; гр. Ямбол, ул.  „Ивайло” № 1), се прекратява, считано от 06.08.2019г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Елена Пасева здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 06.08.2019 година.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. “ д-р П. Брънеков” №1,                 тел. 046 68 50 68