Важно за пациентите на д-р Светлана Илина

О Б Я В А

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –   ГР. ЯМБОЛ
УВЕДОМЯВА

          Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „Д-Р СВЕТЛАНА ИЛИНА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ ЕООД, представлявано от д-р Светлана Борисовна Илина, месторазположение на лечебното заведение (адреси на помещенията, в които е извършвана лечебната дейност) гр. Елхово, ул. „Чаталджа“ № 3, се прекратява считано от 24.06.2024 г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Светлана Илина здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 24.06.2024 г.            

 

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” № 1,

тел. 046 68 50 68