Важно за кандидат-шофьорите

Във връзка с удължаване срока на извънредна епидемична обстановка, т. 4 от Заповед № РД-01-625/15.10.2021г. на директора на РЗИ – Ямбол и въз основа т.2 от Заповед № РД–23-269/14.10.2021г. на Генералния директор на БЧК, БЧК – Ямбол преустановява провеждането на курсове по Първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсове по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна, както и заверката на талоните им, считано от 18.10.2021г., за срок от три седмици.