Важно за избирателите с увреждания

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 17.00 часа

046 681116; 046 681117 и 0893373575

За община Стралджа:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 07.00 до 18.00 часа

04761 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 18.00 часа

04741 60 93 и 04741 69 32

За община Тунджа:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 19.00 часа

046 661566; 046 684304 и 0889 113332

За община Елхово:

В изборния ден на 06.11.2016 г. от 08.00 до 17.00 часа

0478 88006 и 0478 81258

С решение №39-ПВР/НР от 28.10.16г., РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи район – Ямбол, както следва:

За община Ямбол:

СИК №Адрес на СИК
1312600013ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/ ул. „Христо Смирненски“ № 2
2312600016Клуб на хора с увреждания ул. „Ал. Стамболийски“ № 29
3312600054ОУ“Й.Йовков, ул. „Тимок“ № 3
4312600062Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/ ул. „Милин камък“ № 2
5312600069Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм ул. „Търговска“ № 85
6312600078Технически колеж ул. „Граф Игнатиев“ № 38

За община Стралджа:

СИК №Адрес на СИК
1.312200001Ул. „Хемус“ № 12 /Ритуална зала/

За община Болярово:

СИК №Адрес на СИК
1.310300001Профсъюзен дом, пл. „Девети септември“ № 3, ет. 1

За община Елхово:

СИК №Адрес на СИК
1.310700002Клуб на инвалида пл. Христо Ботев“ № 4

 За община Тунджа: Всички изборни помещения се намират на първия етаж.

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №3563-ПВР/НР от 21.09.2016 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация – Приложение 16 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8