Важно! Ако сте пропуснати от преброителите

НСИ призовава хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят.

Всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да го направи с помощта на експерти в центровете. Там ще попълнят преброителната му карта и ще му обяснят всичко, което го интересува.

Алтернативен начин да се включите в преброяването е и да разпечатате сами преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана на интернет сайта на преброяването https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“.  След като попълните картата, имате три варианта – да я изпратите сканирана на census2021@nsi.bg , да я пуснете по пощата на адрес: София 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ, или да я донесете лично в преброителния център за областта.

НСИ открива и нов имейл адрес codecensus2021@nsi.bg , на който хората, които  са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си, освен кода, те трябва да напишат и община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство. 

При желание всеки би могъл да продиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и  (02) 9078 430.

 

Област

Община

Населено място

Адрес

работно време

Бургас

Бургас

Бургас

ул. „Янко Комитов“ № 3, ет. 5

8:30 – 20:00

Сливен

Сливен

Сливен

бул. „Банско шосе“ № 5, ет. 7

8:30 – 18:00

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

ул. „Армейска“ № 5, ет. 3

9:00 – 18:00

Ямбол

Ямбол

Ямбол

к-с „Златен рог“ № 20, ет. 3

9:00 – 20:00