ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ:
Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 ч.
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 ч.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Оценяване на изпитните работи от НВО – 17 – 28 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 29 юни 2020 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование – до 03 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране- до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2020 г.
В НВО ЗА VII КЛАС НЯМА ДА СЕ ВКЛЮЧВА СЛЕДНОТО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:
По български език и литература:Сложно съставно изречение;
Сложно смесено изречение; „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов; „Неразделни“, Пенчо Славейков; „Заточеници“, Пейо Яворов; „По жътва“, Елин Пелин; „По жицата“, Йордан Йовков.
По математика: Неравенства – линейни неравенства с едно неизвестно ax + b 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.