Бюро по труда – Ямбол информира

Продължава набирането  на кандидатки за бране на ягоди в Испания. Търсят се жени между 20 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците. Кандидатките, които имат осигурителен номер или NIE трябва да го представят при записването.

Крайната дата на кандидатстване е 13 януари 2017 г. до в ДБТ, стая 7.