Бюрото по труда приема заявления за обучения

Бюрото по труда в град Ямбол започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация.

Безработните лица, които искат да се обучат, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

  • заварчик;
  • работник в растениевъдството;
  • помощник в строителството;
  • водач на МПС за обществен транспорт

Заявление може да се подава на място в ДБТ, както и чрез електронната услуга  разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.

Курсовете ще стартират в края на месец юни. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден,

Необходимо е безработните, които кандидатстват за обучение да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 25.06.2020 г.