Бюрото по труда приема заявления за обучения

Бюрото по труда в град Ямбол започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професия:

  • „Шивачество” – общо 20 лица;
  • „Оператор на компютър” –общо 40 лица.

 

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Управление на промяната”.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

  • Безработни младежи до 29 год.
  • Продължително безработни лица
  • Безработни лица над 50г. възраст
  • Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.
  • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Курсовете ще стартират както следва:

  • Професия „Оператор на компютър” от 10.04.2017г.
  • Професия „Шивач” от 18.04.2017г.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Ямбол.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Стъпка напред”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в България. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 06.04.2017г.