Бюрото по труда обяви свободните работни места

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 09.09.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
1117 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно      
1116 2221-6001/Медицинска сестра Болярско Висше (Медицинска сестра)      
1114 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно      
1113 4132-1001/Оператор, въвеждане на данни Ямбол Средно   Word, Excel  
1112 6121-1012/Работник, производител на млечни продукти Генерал Инзово Средно      
1111 7549-2005/Лаборант Генерал Инзово Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии      
1109 9312-0008/Работник, поддръжка Ямбол (Електротехник),Средно      
1106 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно      
1102 2635-6003/Социален работник Ямбол Висше / Социални дейности (Педагогика)      
1101 2359-6008/Възпитател Ямбол Висше / Социални дейности (и Педагогика.)      
1096 5230-1001/Касиер Ямбол Средно      
1085 8131-2011/Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси) Ямбол Средно      
1084 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Основно(Крояч, текстил)      
1083 7533-1014/Шивач Ямбол Основно (Шивач)      
1082 5230-1001/Касиер Ямбол Средно      
1081 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
1077 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
1073 8112-2004/Машинен оператор, обработка на камъни Ямбол Средно(Машинист на ПСМ)      
1072 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно      
1065 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно      
1057 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
1047 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно      
1046 9329-0025/Сезонен работник, промишлено производство Ямбол Основно      
1041 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно      
1032 5321-1002/Санитар Ямбол Основно      
1030 9333-0002/Носач-товарач, стоки Кабиле Средно      
1024 8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Ямбол Основно      
1023 5211-1001/Продавач, павилион Ямбол Средно      
1018 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли Ямбол Средно      
1016 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно      
1015 5230-1001/Касиер Ямбол Средно      
1006 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно      
1005 5120-2001/Готвач Ямбол Средно(Готвач)      
1004 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно      
1001 7511-2024/Мелач, суровини и полуфабрикати Ямбол Средно      
1000 7511-1006/Работник, обезкостяване Ямбол Средно      
998 8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Ямбол Средно      
997 8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница Ямбол Средно      
986 5230-0003/Продавач, билети Ямбол Средно      
985 7115-2002/Дърводелец Безмер Средно      
984 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Средно      
983 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно (Заварчик)      
982 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Основно      
980 7322-2006/Монтажник Ямбол Средно      
979 4321-2014/Склададжия Тенево Средно      
978 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно (Водач,мотокар)      
977 7212-1001/Заварчик Тенево Средно      
976 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно      
974 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно      
971 9622-0001/Общ работник Ямбол        
969 7223-1015/Стругар Ямбол Средно (Стругар)      
968 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно (Машинен оператор на машини с ЦПУ)      
967 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)      
966 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно      
965 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
963 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Основно      
960 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
958 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно      
954 8160-2015/Машинен оператор, млечни продукти Ямбол Средно      
944 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно      
937 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно      
922 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно      
892 8341-2001/Водач, селскостопански машини Гълъбинци Средно (водач, селскостопански машини)      
891 8341-2003/Тракторист Гълъбинци Средно  (тракторист)      
861 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
838 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно      
837 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно      
836 4120-2006/Технически секретар Скалица Средно   Microsoft Word, Microsoft Exel  
835 7318-1019/Апретурист, влакна/текстил Ямбол Средно      
831 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
829 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
828 5414-1007/Охранител Ковачево Средно      
827 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно      
785 7132-1002/Бояджия, превозни средства Ямбол Без образование      
784 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Основно (Автомонтьор)      
783 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно      
773 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно      
772 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно      
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски   За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър)   Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Професионална квалификация (Квалификация за водач електрокар),Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки   За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки   За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно   Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски   За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски   За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски   За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски   За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски   За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно    Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно     За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност