Бюрото по труда дава възможност за обучение на кадри за туризма

С цел повишаване на качеството на човешките ресурси в сектора на туризма Министерството на труда и социалната политика и Министерството на туризма подписаха през м. септември 2018 г. споразумение за съвместни и координирани действия за предоставяне на обучения за професионална квалификация на безработни и заети лица според заявените потребности от работодателите в сектора.

Обученията се провеждат от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” в специално оборудваните клонове за професии в областта на туризма в Царево и Смолян, а при необходимост и в останалите три клона в Плевен, Пазарджик и Стара Загора.

Професиите от туристическия бранш, за които могат да се заявяват обучения, са Хотелиер, Администратор в хотелиерството, Камериер, Портиер-пиколо, Ресторантьор, Готвач, Сервитьор-барман, Работник в заведенията за хранене и развлечения, Организатор на туристическа агентска дейност, Екскурзовод, Аниматор в туризма и др. Работодателите могат да заявят обучения за конкретни безработни лица, които са работили при тях, като представят списък или за лица, подбрани съвместно с бюрото по труда от регистрираните безработни. Разходите за квалификация на безработни лица са за сметка на държавния бюджет, а работодателят се ангажира да наеме на работа обучените. При обучение на заети лица, които са част от персонала, разходите се заплащат на ДП „БГЦПО“ от работодателя.

В бюрата по труда работодателите могат да получат повече информация и консултации относно реда и условията за професионално обучение на безработни и заети лица за придобиване на определена квалификация, както и за обучение на безработни лица чрез работа (дуална система на обучение).